top of page
Partner TEREKK EN.png

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) on ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas uurimise, arendamise, teabe rakendamise, teabe levitamise ja vahendamise ning teadmuspõhise ettevõtluse arengut soodustav keskus. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.

Partner HealthCluster.png

Connected Health - Eesti Tervisetehnoloogia Klaster

Connected Health ühendab Eesti terviseinnovatsiooni ökosüsteemi - ma aitame leida teavet või partnereid, et saaksid võtta osa unikaalsest keskkonnast ja eelistest, mida Eestis pakutakse. Connected Health on üleriigiline koostöövorm tervisega seotud huvirühmade vahel, kes on pühendunud ja panustavad valdkonna arengusse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil turutingimustel. Klaster koondab enda alla üle 70 partneri, sealhulgas 43 ettevõtet, teadusasutused, tervise- ja wellness-i pakkujad, patendiorganisatsioonid ja lõpptarbijate kogukonnad, ja avaliku sektor.

Partner Tehnopol.png

Tallinna Teaduspark Tehnopol

Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak ning me aitame alustavatel ja arenevatel tehnoloogiaettevõtetel kiiremini kasvada. Baltimaade suurima teaduspargi ning tehnoloogiaettevõtluse tõmbekeskusena pakume Sinu ettevõttele nii moodsaid büroopindasid koos kõige sinna juurde kuuluvaga kui ka tipptasemel nõustamist oma äri arendamiseks ja eksportturgudele sisenemiseks.

Partner TLU EN.png

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meil õpib üle 7500 üliõpilase ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast.

Partner Biopark EN.png

Tartu Biotehnoloogiapark

Tartu Biotehnoloogia Park (TBP) pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

Partner InnovatioCuris.png

InnovatioCuris

InnovatioCuris, mis enamasti teatud kui "IC" on unikaalne organisatsioon, mis toob kokku täppis- ja süva tervishoiu alased teadmised, kus globaalsete innovatsioonimudelite ja juhitmiseprotsesside rakendamiseks on vajalik teadusliku distsipliini järgmine ning kus kasutatakse infotehnoloogiat tervishoiuteenuste pakkumiseks optimaalseima hinnaga. IC on koostööpartner maailmaklassi akadeemilistele asutustele, valitsusasutustele, valitsusvälistele organisatsioonidele, tervishoiuorganisatsioonidele, et luua koostöös uus mõjude ökosüsteem süsteemide ja protsesside katsetamiseks, mille lõppeesmärgiks on tervishoiuteenusete parandamine.

Partner Triniti Estonia.png

TRINITI Estonia

TRINITI on ettevõtjate õigusnõustamisele keskenduv pan-Balti advokaadibüroo kontoritega Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Meie ülebaltilistes meeskondades tegutsevad kogenud advokaadid, oma valdkonna tippspetsialistid, kes teenindavad kliente kokku kaheksas töökeeles. Meie erilisteks tugevusteks on keeruliste ülevõtmistehingute nõustamine ja pretsedentvaidluste lahendamine.
TRINITIL on järgiproovitud koostöösuhted üle 150 juhtiva advokaadibürooga üle kogu maailma, mille kaudu saame kiiresti lahendada meie klientide õigusprobleemid enamikes maailma finants- ja ärikeskustes.

bottom of page